UNIVERS PROJEKT


Jsme projektanti, architekti a stavaři.

Poskytujeme komplexní služby od 
předinvestiční přes projektovou až po realizační fázi stavebního projektu:


Projektový management
Projekční činnost
Construction management
Realizace světlíků za provozu
Architektura


Reference Kontakt

Projektový
management

  • nalezení a ocenění vhodné investice
  • vypracování investičního záměru, výběr a analýza vhodné lokality
  • předinvestiční analýza zhodnocení rentability investice
  • projektová dokumentace kompletní vypracování všech stupňů projektové dokumentace včetně profesí
  • inženýrská činnost zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí
  • spolupráce při kolaudaci a předání díla k užívání
  • zajištění dotací vyhodnocení možnosti zisku dotace a vyřízení žádosti
  • konzultace s investorem stálý dialog s investorem, odborné poradenství
 
VYBRANÁ REFERENCE:
Obytný soubor Troubsko / investiční náklady: 110 mil Kč

Projekční
činnost

  • provozní schémata vymyšlení chodu složitých provozů
  • návrh interiérů, bytový design již v projektu zohledníme a vyladíme interiér
  • fotorealistické vizualizace realistické zobrazení stavby
  • projektová dokumentace ve všech stupních DUR, DUS, DOS, DSP, DPS, DZS, DSPS
  • dokumentace všech požadovaných profesí součástí dokumentace jsou všechny požadované profese, jejich návaznosti a koordinace
  • inženýrská činnost zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí
  • pasport staveb zaměření a zakreslení stávajících objektů
  • provádíme:
    - novostavby / rekonstrukce
    - průmyslové objekty
    - rodinné domy a bytové domy
    - občanská vybavenost
    - administrativní budovy
    - zastavovací studie
 
VYBRANÁ REFERENCE:
Jízdárny - zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH PČR Brno Medlánky / investiční náklady: 50 mil Kč

Construction
management

  • cenový management projektu přehledný tok financí a jejich úspora
  • organizace výběrového řízení a nastavení pravidel tendrů
  • tendr dodavatele / subdodavatelů stavby
  • řízení stavby / technický dozor investora
  • koordinace BOZP řízení rizik na staveništi, zajištění bezpečné stavby
  • organizace kontrolních dní
  • dokončení projektu v požadovaném čase, kvalitě a ceně
  • kolaudace a předání díla k užívání
  • reklamační servis vyřízení reklamací a zajištění oprav
  • správa nemovitostí zajištění servisních služeb k nemovitostem
 
VYBRANÁ REFERENCE:
Výrobní hala Delong Instruments a.s. Boskovice / investiční náklady: 30 mil Kč

Realizace
světlíků za provozu

  • návrh optimálního řešení s ohledem na provozní nároky a prostup tepla
  • generální rekonstrukce světlíků včetně výměny střešního pláště
  • realizace bez nutnosti přerušení provozu
  • opatření proti nepříznivým povětrnostním vlivům
  • zajištění bezpečného provozu pod rekonstruovaným světlíkem
 
VYBRANÁ REFERENCE:
Generální oprava světlíků centrální spisovny / dodávka + montáž

Architektura

Navrhujeme promyšlené domy a interiéry dle přání a specifického vkusu investorů.
Inspirujeme se nejnovějšími trendy ve světové architektuře.
Myslíme na detaily a rádi vyjdeme vstříc i netradičním požadavkům.
 
 
více na www.up-i.cz

ZAUJALI JSME VÁS?
POJĎME SE SEJÍT

 
ZavolatNapsat