Obytný soubor Troubsko-Veselka

INVESTOR: PORTIVA Real Estate a.s.
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 110 mil. Kč
ČINNOST: Aktualizace a dopracování projektové dokumentace pro soubor 10 rodinných a 2 bytových domů, inženýrská činnost
ROZSAH: Aktualizace DSP, DPS

ZHODNOCENÍ INVESTORA
S UP jsme spolupracovali na znovuzískání propadlých stavebních povolení a aktualizaci projektu. Mé očekávání bylo získat SP v naplánovaných termínech, s průběžnou informovaností investora.
Spolupráce se mi velmi líbila a mé očekávání bylo tudíž beze zbytku naplněno. Nakonec jsem byl vlastně příjemně překvapen. Dostal jsem více, než jsem očekával. Velmi korektní lidský přístup.

„Nejvíce bych vyzdvihl velmi dobré složení týmu a jeho perfektní spolupráce. Dodržování dohodnutých termínů, které u mnoha firem není úplně běžné. V UP je to ve vztahu ke klientovi pravidlo číslo 1. Velmi dobrá komunikace. To vše dohromady tvoří firemní kulturu, která musí být příjemná pro každého klienta UP. Služby UP již vřele doporučuji. Byl jsem velmi spokojen po všech stránkách.“

Mgr. Michal Janeček
člen představenstva
PORTIVA Real Estate a.s.